Otoczak Green Angel

Green Angel to charakterystyczny otoczak w zielonych odcieniach z charakterystycznymi białymi żyłkami.
Produkt dostępny jest w naszej ofercie we frakcji 50-100, 100-300 mm.
Otoczak pakowany jest w koszach 0,75 t.
Kategoria:
});