O.P.S.O. Sp. z o.o. producent wyrobów marki STORA-DRAIN jest częścią grupy BSI należącej do belgijskiej rodziny IDE.

Kanały odwadniające produkowane są z polimerobetonu.

Dzięki niewielkiej wadze i dużej wytrzymałości polimerobetonowe odwodnienia mają szeroki zakres zastosowania: od odprowadzania wód deszczowych z posesji domowych do odwadniania powierzchni parkingów, dróg i autostrad.