Otoczak Granit

Uniwersalny otoczak ogrodowy Granit w w szarościach z charakterystycznymi grafitowymi kropkami.Produkt dostępny jest w naszej ofercie we frakcji 100-150, 150-300 mm.Otoczak pakowany jest 'Big-Bagach’.

Kategoria:
});