Otoczak Riviera

Otoczak ogrodowy w ciepłej tonacji z charakterystycznymi, ciemno – piaskowymi wtrąceniami.Produkt dostępny jest w naszej ofercie we frakcji: 50-100, 100-300 mm.

Otoczak jest dostępny w koszach 0,75 tony.

Kategoria:
});