Otoczak Czarny Marmur

Otoczak Czarny Marmur – otoczone fragmenty czarnego marmuru uzyskają szary odcień z grafitowymi akcentami.

Produkt dostępny jest w naszej ofercie we frakcjach 20-60 i 40-80 mm.

Otoczak pakowany jest w 25 kg workach i 'Big-Bagach’.

Kategoria:
});