OTOCZAK SNOW ANGEL

Otoczak Snow Angel – śnieżno biały otoczak doskonale uzupełniający aranżacje ogrodowe. Produkt dostępny jest w naszej ofercie we frakcji 40 – 80 mm. Otoczak pakowany jest w 'Big-Bagach' 1,2 tony.

Galeria