OTOCZAK CZARNY MARMUR

Otoczak CZARNY MARMUR – otoczone fragmenty czarnego marmuru uzyskają szary odcień z grafitowymi akcentami. Produkt dostępny jest w naszej ofercie we frakcjach 20-60 i 40-80 mm. Otoczak pakowany jest w 25 kg workach i 'Big-Bagach'.

Galeria